Očaranost biserima nadilazi vrijeme i granice. Zbog njihove ljepote i rijetkosti oduvijek su bili predmet želje. Tako su biseri osvojili i moje srce. Završila sam Srednju mašinskotehničku školu i student sam na Mašinskom fakultetu. Obrada i sastav metala, hemijski...